Home
Contact en CV
Begeleiding promoties
Boeken
Op onderwerp
Chronologisch
Interviews en media
Cursussen
Scripties en MA-theses
Bestuurlijk
Lidmaatschappen
Congressen en seminars
 

Iraanse familie aan de maaltijd tijdens de Ramadan

 

Onderzoek

 

In zijn onderzoek richt Herman Beck zich op de vraag of bij de toename van de veelkleurigheid van de islam in Nederland ook sprake is van een verschuiving in de betekenis die wordt toegekend aan de islam voor de individuele identiteit en voor de identiteit van het individu als lid van de islamitische geloofsgemeenschap.

 

Hij werkt deze vraagstelling uit in de volgende twee projecten:

Waarden en normen van moslims in de Nederlandse diaspora. Lees verder >

Ritueel en identiteit: moslims in Nederland. Lees verder >

 

 

Fellowships

 

2010, september t/m december: visiting professor Venice International University, Venetië, Italië

2004, juni en juli: visiting fellow van het Centro per le Scienze Religiose, Instituto Trentino di Cultura, Trente, Italië

1988: Akademieonderzoeker van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen