Home
Contact en CV
Eigen onderzoek
Begeleiding promoties
Boeken
Op onderwerp
Chronologisch
Interviews en media
Cursussen
Scripties en MA-theses
Lidmaatschappen
Congressen en seminars
 

Deelnemers aan het 'Indonesia-Netherlands seminar on the comparative study of religion', Yogyakarta 1990

 

Bestuurlijke functies

2011 - 2015

Lid Raad van Advies UvT Sociëteit*

2011 - 2012

Voorzitter NVAO visitatiepanel IUR

Sinds 2010

Bestuurslid Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS)

2010 - 2016

Lid van de 'School Board' van NOSTER

2008 - 2010

Voorzitter Departement Religiewetenschappen van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg

2003 - 2010

Lid wetenschappelijke adviesraad Centrum IMNO

2003 - 2010

Lid bestuur Centrum voor Interculturele Ethiek TFT en de Faculteit Religiewetenschappen en Theologie van de UvT

1999 - 2010

Lid Internationaal Comité Centrum voor Islam in Europa te Gent

1994 - 2010

Lid Raad van Advies van de bijzondere leerstoel Interculturele communicatie KUB/UvT, Tilburg

2003 - 2007

Voorzitter bestuur Centrum voor Interculturele Ethiek TFT en de Faculteit Religiewetenschappen en Theologie van de UvT

1997 - 2006

Voorzitter Commissie voor Wetenschapsbeoefening (CWB) van de Theologische Faculteit Tilburg

1998 - 2006

Prodecaan onderzoek Theologische Faculteit Tilburg

2000 - 2006

Lid Instellingsraad NOSTER

1997 - 2005

Lid steering committee KNAW-programma ‘Dissemination of Muslim Authority in Indonesia’

1999 - 2004

Lid Zuid-Afrika commissie TFT

2003

Adviseur en vakspecialist van de visitatiecommissie tweedegraads lerarenopleidingen Godsdienst/levensbeschouwing en Godsdienst en Pastoraal Werk, resulterend in het rapport Samen Scholen. Eindrapport van de visitatiecommissie tweedegraads lerarenopleiding. Deel A: Algemene deel. Deel B: Specifieke delen. Den Haag 2004

1996 - 2002

Voorzitter Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap

1996 - 2002

Lid International Committee of the International Association for the History of Religions

   

Volledig overzicht van bestuurlijke functies (pdf)