Bestuurlijke functies

2011 - 2015

Lid Raad van Advies UvT Sociëteit


2011 - 2012

Voorzitter NVAO visitatiepanel IUR


Sinds 2010

Bestuurslid Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS)


2010 - 2016

Lid van de 'School Board' van NOSTER


2008 - 2010

Voorzitter Departement Religiewetenschappen van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg


2003 - 2010

Lid wetenschappelijke adviesraad Centrum IMNO


2003 - 2010

Lid bestuur Centrum voor Interculturele Ethiek TFT en de Faculteit Religiewetenschappen en Theologie van de UvT


1999 - 2010

Lid Internationaal Comité Centrum voor Islam in Europa te Gent


1994 - 2010

Lid Raad van Advies van de bijzondere leerstoel Interculturele communicatie KUB/UvT, Tilburg


2003 - 2007

Voorzitter bestuur Centrum voor Interculturele Ethiek TFT en de Faculteit Religiewetenschappen en Theologie van de UvT


1997 - 2006

Voorzitter Commissie voor Wetenschapsbeoefening (CWB) van de Theologische Faculteit Tilburg


1998 - 2006

Prodecaan onderzoek Theologische Faculteit Tilburg


2000 - 2006

Lid Instellingsraad NOSTER


1997 - 2005

Lid Steering Committee KNAW-programma ‘Dissemination of Muslim Authority in Indonesia’


1999 - 2004

Lid Zuid-Afrika commissie TFT


2003

Adviseur en vakspecialist van de visitatiecommissie tweedegraads lerarenopleidingen Godsdienst/levensbeschouwing en Godsdienst en Pastoraal Werk, resulterend in het rapport Samen Scholen. Eindrapport van de visitatiecommissie tweedegraads lerarenopleiding. Deel A: Algemene deel. Deel B: Specifieke delen. Den Haag 2004


1996 - 2002

Voorzitter Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap


1996 - 2002

Lid International Committee of the International Association for the History of Religions