Publicaties over godsdienstwetenschap

2018

‘Back to Sendangsono. A Marian Pilgrimage Site as a Lens on Central Javanese Cultural Values’, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 174 (2018), pp. 244-263. Lees online


2015

'Sendangsono revisited: Central Java through the lens of a Marian pilgrimage site', in: Logan Sparks and Paul Post (eds.): The Study of Culture Through the Lens of Ritual. [Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 15] Amsterdam – Groningen 2015, pp. 229-243


2011

‘Sierksma’s Religieuze projectie’, in: Comenius Lustrum 1996-2011, z.pl., z.j., p. 57


2011

Samen leven in fragmenten. Religieuze diversiteit en religieuze identiteit in Nederland. Haarlem 2011


2010

Met Tineke Nugteren: ‘Waarin geloof jij? God en ik, ik en God’, in Marga van Zundert [coördinatie]: Ik! Wie is dat? Tilburg 2010, pp. 45-53. In 2011 bekroond met een Zilveren Griffel. Lees als pdf


2005

Met Gerard Wiegers: Religie in de krant. Een eerste kennismaking met de godsdienstwetenschap. Nijmegen: Valkhof Pers, 2005. ISBN: 9056251813


2003

‘Concurrence ou concorde? Le concept d’unité dans l’oecuménisme entre les religions’, in: Karl-Wilhelm Merks (éd.): Modèles d’unité dans un monde pluriel. Actes du Colloque international de Tilburg (décembre 2001) organisé par la Faculté de théologie de Tilburg (Pays-Bas) et des enseignants du Centre Sèvres (Paris). (Münster etc. 2003), pp. 85-92


2002

‘A Pillar of Social Harmony: The Study of Comparative Religion in Contemporary Indonesia’, in G.A. Wiegers in association with Jan Platvoet (ed.): Modern Societies and the Science of Religions. Studies in Honour of Lammert Leertouwer. (Studies in the History of Religions 95) Leiden 2002, pp. 331-349


2000

‘De trickster. Spelbreker en spelbepaler’, in: Herman Beck, Rein Nauta, Paul Post (red.): Over spel. Theologie als drama en illusie. Leende 2000, pp. 193-210


1999

‘Korwars: middelaars tussen doden en levenden in de Geelvinkbaai’, in een speciaal nummer onder de titel Oude goden, nieuwe goden van Prana. Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen, nummer 116 [december 1999/januari 2000], pp. 70-77


1999

‘Ondernemen: Leiden als Project. Over Meesters en Mislukkelingen’, in Herman Beck en Rein Nauta [red.]: Over Leiden. Dynamiek en structuur van het religieus leiderschap. Tilburg 1999, pp. 3-21


1998

‘Semar’, in: Mensbeelden van God in: Prana. Tijdschrift voor spiritualiteit en de randgebieden der wetenschappen, nummer 110 [december 1998/ januari 1999], pp. 9-13


1997

‘Woord vooraf’ en ‘Profiel van een godsdienststichter’, in: H.L Beck, M. de Jonge, P.S. van Koningsveld, K. van der Toorn en T.E. Vetter: Grondleggers van het Geloof. De levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed. Amsterdam 1997, pp. 7-8, 221-269, 279-281


1995

‘Religieus fundamentalisme. Een complex en veelvormig verschijnsel’, in: Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, 36e jaargang 1995/96-6, pp. 154-159


1992

‘Ilmu Perbandingan Agama dan Fenomenologi Agama: Mencari Inti sari Agama’, in: Burhanuddin Daya dan Herman L. Beck (red.): Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda. Jakarta 1992, pp. 47-62