Publicaties over islam in het algemeen

2015

In één blik te vangen. Islam en westerse verbeelding. Haarlem: Gottmer, 2015


2008

‘Abraham en de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims’, in: Marianne Moyaert en Paul Kevers (red.): Wanneer alteriteit realiteit wordt. Christendom en islam. Bijbel en Koran. [Nikè-reeks, nr. 55] Leuven 2008, pp. 277-296


2008

‘Muslims and Modernity’, in: Harm Goris und Marianne Heimbach-Steins (Hrsg.): Religion in recht und politischer Ordnung Heute / Religion in Law and Politics Today. [Judentum – Christentum – Islam. Bamberger Interreligiöse Studien, Band 5] Würzburg 2008, pp. 55-67


2004

‘Ramon Llull’s Approach to Islam: a Change from Dialogue to Refuta­tion?’, in Jan Jans (Hrsg.): Für die Freiheit verantwortlich. Fest­schrift für Karl-Wilhelm Merks zum 65. Geburtstag. [Studien zur theologische Ethik] Freiburg 2004, pp. 135-147


2002

Islam in hoofdlijnen. Zoetermeer: Meinema 2002 (ISBN 9021139006)


2002

‘Islam, islamitisch fundamentalisme en terrorisme’, in: themanummer Religie na 11/9 - fundamenta-lisme als nieuwe uitdaging van Civis Mundi. Tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur, 41:4 [2002], pp. 199-204


2001

‘Christmas as Identity Marker: Three Islamic Examples’, in: P. Post, G. Rouwhorst, L. van Tongeren and A. Scheer (eds.): Christian Feast and Festival: the Dynamics of Western Liturgy and Culture. Leuven etc: Peeters, 2001, pp. 97-110


2001

‘Moslims en modernisme. De moed tot verandering’, in Herman Beck en Karl-W. Merks: Over moed. De deugd van grenservaring en grensoverschrijding. Budel 2001, pp. 254-270


2000

‘Tekenen van het Uur: Islamitische eindtijdno(ti)ties’, in: Lammert Gosse Jansma en Durk Hak (red.): Maar nog is het einde niet. Chili­astische stromingen en bewegingen bij het aanbreken van een millennium. (Amsterdam 2000), pp. 77-88. Lees online


1997

‘Religieus pluralisme in de islam’, in: K.-W. Merks en H.L. Beck (red.): Religieus pluralisme - Dynamiet of dynamiek? Bedreiging of verrijking van de Nederlandse samenleving? [Annalen van het Thijmgenootschap, jaargang 85, aflevering 1]. Ambo, Amsterdam [1997], pp. 88-105


1996

‘Islamitische beelden van het christendom’, in: Fred van Iersel (red.): Religie, geweld, verzoening. Baarn (1996), pp. 27-42