Publicaties over islam in Marokko

2019

Over geven: gift en gif. De giftuitwisseling tussen sultan Moulay Ismaël en de Zonnekoning Lodewijk XIV. Haarlem 2019


1995

‘The Nikabat al-ashraf in Morocco and Indonesia’, in: C. van Dijk and A.H. de Groot (eds.): State and Islam. Leiden 1995, pp. 37-50


1994

‘De Moessem van Idris I. Een islamitisch bedevaartfeest in Moulay Idris, Marokko’, in: J. Pieper, P. Post, M. van Uden (Red.): Bedevaart en pelgrimage. Tussen traditie en moderniteit. UTP-katernen 16. Baarn [1994], pp. 131-154


1992

‘Sultan Ismâ’îl and the veneration of Idrîs I at Mawlây Idrîs in the Djabal Zarhûn’, in: Hans Bakker (ed.): The sacred centre as the focus of political interest. Groningen 1992, pp. 53-65 en 235 sqq


1989

L’image d’Idrîs II, ses descendants de Fâs et la politique sharîfienne des sultans marînides (656-869/1258-1465). [Asfar, volume 3]. E.J. Brill, Leiden 1989


1989

‘Plier ou être écrasé: les relations entre Mawlây Ismâ`îl, sultan du Maroc, et Mawlây al-Tihâmî, sharîf de Wâzzân’, in: Studia Islamica, 70 [1989], pp. 149-161


1986

‘Islamitisch fundamentalisme in Marokko’, in: K. Wagtendonk en P. Aarts (red.): Islamitisch fundamentalisme. Muiderberg 1986, pp. 69-79


1986

‘Sultan Ismaël en de nakomelingen van de Profeet Mohammed. Religie en Realpolitik in Marokko rond het jaar 1700’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, jrg. 40 [1986], pp. 1-13


1984

Idrîs de Kleine en de Idrîsidische shurafâ’ in Fâs tijdens de Marînieden. Proefschrift Leiden 1984