Publicaties over islam in Nederland

2016

‘Da‘wa in the Netherlands. Five reflections as contribution to a methodology of da‘wa in the European Union’, in Proceedings of the International Conference on Islamic Da’wa development in Europe and Asia Pacific. Edited by Rr. Suhartini and Masdar Hilmy. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2016, pp. 77-88


2016

‘Captured at a Glance: The Dutch Image of Islam According to an Early Nineteenth Century Picture’, in Religion and the Arts, 20:5 (2016), pp. 587-607. Lees online


2013

‘Beyond Living Together in Fragments: Muslims, Religious Diversity and Religious Identity in the Netherlands’ in: Journal of Muslim Minority Affairs 33:1 [2013], pp. 111-127. Lees online


2011

'The Mosque as a Statement: the Süleymaniye Mosque in Tilburg as a Case in Point', in: Paul Post, Arie L. Molendijk & Justin E.A. Kroesen (eds.): Sacred Places in Modern Western Culure. Leuven etc. 2011, pp. 157-162


2010

‘Muslim Ritual Practices and their Multilayered Messages in a Non-Muslim Environment: Examples from the Dutch Context’, in Temenos Vol. 46 No. 2 2010, pp. 195-211. Lees online


2009

'Die vielschichtigen Botschaften muslimischer Rituale in einer multikulturellen westlichen Gesellschaft – der niederländische Kontex', in B. Kranemann en P. Post (eds.): Die modernen Ritual Studies als Herausforderung für die Liturgiewissenschaft / Modern Ritual Studies as a Challenge for Liturgical Studies. Leuven etc.: Peeters, 2009, pp. 227-245


2008

Met Gerard Wiegers: Moslims in een westerse samenleving. Islam en ethiek. Zoetermeer: Meinema 2008


2002

‘A Hidden Agenda or Hidden Prejudices? Building a Turkish Mosque in Tilburg’, in W.A. Shadid and P.S. van Koningsveld (eds.): Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union. Leuven 2002, pp. 49-66


2002

‘Het Nederlandse islambeeld: een spiegel van de tijdgeest?’, in: Guus Extra en Arie de Ruijter (eds.): De multiculturele samenleving als uitdaging. Amsterdam 2002, pp. 181-198


2002

‘Marokkaanse moslims in Nederland. Overleven en over leven’, in: Herman Beck en Wim Weren (red.):
Over Leven. Leven en overleven in lagen. Budel 2002, pp. 249-270


1999

‘Verborgen vooroordelen? Beeldvorming rond de plannen tot nieuwbouw van een Turkse moskee in Tilburg’, in: W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld (eds.): Religie, cultuur en minderheden. Historische en maatschappelijke aspecten van beeldvorming. Tilburg: University Press, 1999, pp. 40-54


1997

Met Abdelilah Ljamai: ‘De imam en zijn opleiding in pluralistisch Nederland: zoveel hoofden, zoveel zinnen’, in: Karl-Wilhelm Merks en Nico Schreurs (red.): De passie van een grensganger. Theologie aan de vooravond van het derde millennium. (Baarn 1997), pp. 302-315


1996

‘Islam in the Netherlands: Threat or Enrichment?’, in: Bulletin ET. Zeitschrift für Theologie in Europa, 7. Jahrgang [1996:1], pp. 57-68


1996

‘Muslim Minorities and Welfare Policy in Three Dutch Cities (1984-1994)’, in: Shadid, W.A.R. and P.S. van Koningsveld (eds.): Muslims in the Margin: Political Responses to the Presence of Islam in Western Europe. [Kampen 1996], pp. 259-276


1993

‘De islam: belemmering of stimulus voor het proces van eenwording van moslims in Nederland?’, in: Theoretische geschiedenis, 20:4 (1993), pp. 385-401


1992

‘De islam als zingevingssysteem voor de moslim in Nederland’, in: Ben Vedder e.a. [red.]: Zin tussen vraag en aanbod. Theologische en wijsgerige beschouwingen over zin. Tilburg 1992, pp. 226-239


1992

De Islam en Nederland: Romancing Religion. Inaugurele rede. Tilburg 1992