Curriculum Vitae

cv herman

Herman Leonard Beck werd op 6 september 1953 geboren te Sorong (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea) als zoon van een zendings-predikant en een verpleegster. Hij is gehuwd en heeft een zoon (1984 – 2017) en een dochter.

Opleiding

1984

Doctoraat in de godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden (cum laude) op een proef­schrift getiteld: Idris de Kleine en de Idrisidische shura­fa’ in Fas tijdens de Marinieden

1979

Doctoraal in de godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden (cum laude) met als hoofdvak: vergelijkende godsdienstwetenschap en godsdienstgeschiedenis, in het bijzonder van de islam; bijvakken: kerkgeschiedenis en Arabisch; met aantekening op de bul: eerstegraadsleraar godsdienst en maatschappijleer.

Werkervaring

2006 - 2020

Hoogleraar godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam aan de Universiteit van Tilburg

1991 - 2005

Hoogleraar Fenomenologie en geschiedenis van de godsdiensten aan de Stichting Theologische Faculteit Tilburg

1989 - 1991

Universitair docent ten behoeve van het 'Indonesian-Netherlands Islamic Studies Programma', van de Rijks universiteit Leiden, gedetacheerd aan de islamitische staatsuniversiteit (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Kalijaga (SuKa) te Yogyakarta, Centraal Java, met de titel van guru besar luar biasa (buitengewoon hoogleraar)

1988

Akademieonderzoeker van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Volledig CV (pdf)